سه شبه 24 مهر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : هتل الشفاعه
آتش سوزی هتل زائران ایرانی در نجف

امروز؛

آتش سوزی هتل زائران ایرانی در نجف

هتل زائران ایرانی در نجف دچار حریق شد.