سه شبه 20 آذر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : هامر
ورود موقت پورشه، مازاراتی، بوگاتی و هامر ممنوع شد

با بخشنامه یک دستگاه دولتی؛

ورود موقت پورشه، مازاراتی، بوگاتی و هامر ممنوع شد

ورود موقت برخی خودروهای لوکس از قبیل پورشه، مازاراتی و بوگاتی به داخل کشور ممنوع شد.