یکشبه 27 اسفند 1396
مشاهده کلمات کلیدی : هادی محمدی
ترامپ باید هزینه بدهد

یادداشت؛

ترامپ باید هزینه بدهد

قانون کاستا و راهبرد اخیر ترامپ که چارچوب‌های اصلی سیاست‌های جدید ضدایرانی وضدسپاه و توان موشکی و نفوذ منطقه‌ای را تشکیل می‌دهد.