یکشبه 31 تیر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : نیکوکاران
حضور خیران در مفتاح الجنه 99 درصد رشد داشته است

طی سه ماهه نخست سال جاری؛

حضور خیران در مفتاح الجنه 99 درصد رشد داشته است

حضور خیران و نیکوکاران طی سه ماهه نخست سال جاری به نسبت مدت مشابه سال قبل، در طرح مفتاح الجنه رشد 99 درصدی داشته است.