سه شبه 30 بهمن 1397
مشاهده کلمات کلیدی : نیلچی زاده در قزوین
حجاب به معنای هنر مستورگی است/ حجاب تنها به زنان اختصاص ندارد

نیلچی زاده:

حجاب به معنای هنر مستورگی است/ حجاب تنها به زنان اختصاص ندارد

نیلچی زاده گفت: حجاب در تعریف فرادینی به معنای هنر مستورگی است به نحوی که فرد به جای اینکه مانند سایر جانداران ویژگی‌های جنسی خود را نمایان سازد؛ به عنوان نوعی از انسان دیده می‌شود.