پنج شنبه 3 اسفند 1396
مشاهده کلمات کلیدی : نیروی مقاومت
شهر "بوکمال" آخرین پایگاه داعش در شرق سوریه به طور کامل آزاد شد

آزادسازی آخرین پایگاه داعش؛

شهر "بوکمال" آخرین پایگاه داعش در شرق سوریه به طور کامل آزاد شد

نیروهای مقاومت شهر بوکمال آخرین پایگاه داعش در شرق سوریه را کاملا پاکسازی و آزاد کردند.