چهار شنبه 2 اسفند 1396
مشاهده کلمات کلیدی : نیروهای عراقی
 پایان کابوسی به نام داعش در عراق/خانه عنکبوتی فرو ریخت

خانه عنکبوتی فرو ریخت؛

پایان کابوسی به نام داعش در عراق/خانه عنکبوتی فرو ریخت

نیروهای عراقی با تسلط بر مناطق باقیمانده تحت اشغال داعش در غرب این کشور به کابوس سه ساله ناشی از حضور تکفیری ها در عراق پایان دادند.