یکشبه 30 دی 1397
مشاهده کلمات کلیدی : نوه رضاشاه پهلوی
تقسیم ایران به سبک تجزیه‌طلب، سلطنت‌طلب، منافق و دیگران

توهمات 40 ساله ضدانقلاب تمامی ندارد؛

تقسیم ایران به سبک تجزیه‌طلب، سلطنت‌طلب، منافق و دیگران

اعتراضات چند روزه اخیر بازاریان، اپوزیسیون و ضدانقلاب را متوهم کرده که می‌توانند به عنوان ناجی مردم ایران ظاهر شوند و به ایران برگردند.