چهار شنبه 1 اسفند 1397
مشاهده کلمات کلیدی : نوستزی مدارس
۶ هزار کلاس درس قزوین  نیازمند هوشمندسازی است

مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس استان:

۶ هزار کلاس درس قزوین نیازمند هوشمندسازی است

مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس استان گفت: ۱۵۰۰ کلاس درس استان نیازمند استاندارد سازی گرمایشی بوده و ۶ هزار کلاس درس استان نیز نیازمند هوشمند سازی است.