سه شبه 3 بهمن 1396
مشاهده کلمات کلیدی : نوباوه
برجام حاصل تفکر سازش طلبانه با آمریکا بود/ رسیدگی به تخلفات اصولگرا و اصلاح طلب ندارد

نوباوه در مصاحبه با صبح قزوین:

برجام حاصل تفکر سازش طلبانه با آمریکا بود/ رسیدگی به تخلفات اصولگرا و اصلاح طلب ندارد

نوباوه ابراز کرد: دشمن امروز به دنبال به سازش کشاندن و ایجاد تفکر لیبرالی در کشور است همانگونه که در برجام این کار را کرد.