جمعه 23 آذر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : نه غزه نه لبنان
 چرا به کمیته امداد حمله می‌کنند؟/ ارتباط هجمه به کمیته امداد با زلزله کرمانشاه چیست؟/ چرا حامیان "نه غزه نه لبنان" جری شدند؟

به بهانه بازی کثیف رسانه‌ای اخیر

چرا به کمیته امداد حمله می‌کنند؟/ ارتباط هجمه به کمیته امداد با زلزله کرمانشاه چیست؟/ چرا حامیان "نه غزه نه لبنان" جری شدند؟

جریان ضدانقلاب تاب تحمل این را ندارد که مجموعه ای همانند کمیته امداد از ابتدای انقلاب جهت خدمت به محرومان تشکیل شده است.