شنبه 29 دی 1397
مشاهده کلمات کلیدی : نمایندگان اصلاح طلب
پشت پرده رد کلیات طرح یک فوریتی "تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی"

چرا مجلس از مبارزه با فساد حمایت نکرد؟

پشت پرده رد کلیات طرح یک فوریتی "تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی"

رد کلیات طرح یک فوریتی تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی در دستگاه قضایی و سازمان تعزیزات حکومتی در مجلس با ابهاماتی همراه بود.