دو شنبه 30 مهر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : نماینده ولی فقیه در استان قزوین:
عظمت اربعین اجازه نخواهد داد اسرائیل آرام بگیرد

نماینده ولی فقیه در استان قزوین:

عظمت اربعین اجازه نخواهد داد اسرائیل آرام بگیرد

نماینده ولی فقیه در استان قزوین گفت: عظمت اربعین دیگر اجازه نخواهد داد که اسرائیل آرام بگیرد و به زودی شاهد خواهیم بود که بساط اشراری مانند داعش برچیده می‌شود.