چهار شنبه 27 تیر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : نماینده تشکل های صنعت چاپ استان های کشور
خروج 30 هزارنفر از صنعت چاپ به علت فشار مالیات بر ارزش افزوده

نماینده تشکل‌های صنعت چاپ استان‌های کشور اعلام کرد:

خروج 30 هزارنفر از صنعت چاپ به علت فشار مالیات بر ارزش افزوده

نماینده تشکل‌های صنعت چاپ استان‌های کشور بیان کرد: ۱۰هزار واحد صنعت چاپ در کشور داریم که ۱۰۰هزار نفر در آن مشغول به کار هستند؛ اما متاسفانه بالغ بر ۳۰هزارنفر طی۹ سال گذشته به علت مالیات بر ارزش افزوده از فعالیت در حوزه صنعت چاپ خارج شده اند.