شنبه 29 دی 1397
مشاهده کلمات کلیدی : نمایشگر چشمی
عرضه نمایشگر چشمی با دقت بی سابقه

یک شرکت تجاری خبر داد:

عرضه نمایشگر چشمی با دقت بی سابقه

یک شرکت تجاری از عرضه نمایشگر چشمی با دقت بی سابقه خبر داده است. دقت نمایشگرهای این محصول برای هر چشم انسان 1440 در 1600 پیکسل است.