سه شبه 4 اردیبهشت 1397
مشاهده کلمات کلیدی : نمایشگاه لباس
حمایت از طراحان بومی هدف اصلی برگزاری نمایشگاه "مدو لباس" است

مدیرکل اداره ارشاد استان قزوین:

حمایت از طراحان بومی هدف اصلی برگزاری نمایشگاه "مدو لباس" است

مدیرکل ارشاد استان قزوین بیان کرد: در راستای تحقق فرهنگ اقتصاد مقاومتی، طراحان را ملزم به استفاده از اجناس ایرانی، کرده ایم و با توجه به این موضوع قیمت‌ها نسبت به بیرون متعارف تر خواهند بود؛ زیرا قیمت اجناس خارجی گرانتر است.

seperator
حمایت از تولید داخلی، قدرت خرید مردم را افزایش می‌‌دهد

کارشناس امور هنری اداره ارشاد قزوین:

حمایت از تولید داخلی، قدرت خرید مردم را افزایش می‌‌دهد

کارشناس امور هنری اداره ارشاد قزوین بیان کرد: یکی از اهداف مهم جشنواره توجه به توانایی خرید قشر عموم جامعه است و به همین دلیل قیمت البسه موجود در نمایشگاه متوسط است، تا عموم جامعه قدرت خرید البسه ایرانی را داشته باشند.