جمعه 29 دی 1396
مشاهده کلمات کلیدی : نمایشگاه قزوین
دهمین نمایشگاه تخصصی فرش گشایش یافت

در قزوین؛

دهمین نمایشگاه تخصصی فرش گشایش یافت

دهمین نمایشگاه تخصصی فرش در قزوین گشایش یافت.