یکشبه 28 بهمن 1397
مشاهده کلمات کلیدی : نمایشگاه تهران
حضور فعال قزوین در دوازدهمین نمایشگاه بین‌المللی گردشگری

سرپرست میراث فرهنگی استان خبرداد:

حضور فعال قزوین در دوازدهمین نمایشگاه بین‌المللی گردشگری

سرپرست میراث فرهنگی استان قزوین گفت: استان قزوین در دوازدهمین نمایشگاه بین‌المللی گردشگری و صنایع وابسته تهران همراه با سایر استان‌های کشور حضوری فعال دارد.