جمعه 26 بهمن 1397
مشاهده کلمات کلیدی : نمایش خیابانی
اجرای خیابانی دوازدهمین روز

به همت حوزه هنری استان قزوین برگزار می‌شود

اجرای خیابانی دوازدهمین روز

اجرای خیابانی دوازدهمین روز به همت حوزه هنری استان قزوین برگزار می‌شود.

seperator
100گروه نمایشی تئاتر "بچه‌های مسجد" در استان‌های مختلف فعالیت می‌کنند

مدیر مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری:

100گروه نمایشی تئاتر "بچه‌های مسجد" در استان‌های مختلف فعالیت می‌کنند

مدیر مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری گفت: هم اکنون 100گروه نمایشی در استان‌های مختلف در قالب تئاتر بچه‌های مسجد به فعالیت می پردازند.