جمعه 29 تیر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : نمازعید قربان
افزایش 6 برابری جمعیت نماز گزاران قزوینی در نماز عید قربان

رئیس ستاد نماز جمعه قزوین اعلام کرد:

افزایش 6 برابری جمعیت نماز گزاران قزوینی در نماز عید قربان

رئیس ستاد نماز جمعه قزوین بیان کرد: در نماز عید فطر نسبت به سال قبل افزایش 10 برابری و در نماز عید قربان افزایش 6 برابری جمعیت را شاهد بودیم.