سه شبه 26 دی 1396
مشاهده کلمات کلیدی : نماز آیات
نماز آیات را چطور بخوانیم؟

چگونگی خواندن نماز آیات

نماز آیات را چطور بخوانیم؟

نماز آیات دو رکعت است و در هر رکعت پنج رکوع دارد.