شنبه 5 خرداد 1397
مشاهده کلمات کلیدی : نماتزجمعه
اعتماد به امریکا اشتباهی تاریخی است/ ترویج فرهنگ کتاب وکتابخوانی یک وظیفه دینی وملی است

گزیده‌ای از مهمترین بیانات ائمه جمعه استان قزوین:

اعتماد به امریکا اشتباهی تاریخی است/ ترویج فرهنگ کتاب وکتابخوانی یک وظیفه دینی وملی است

نباید به انتخابات امریکا دل بست چراکه آنها بدعهد هستند و تفرقه افکنی جز اصلی سیاست آنهاست، این سحن محوریت اصلی بیانات ائمه جمعه استان قزوین در نمازجمعه روز گذشته بود.