چهار شنبه 27 تیر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : نفت خیز
اهمیت راهبردی نبرد دیرالزور

یادداشت؛

اهمیت راهبردی نبرد دیرالزور

چرا شکسته شدن محاصره شهر نفت‌خیز دیرالزور دارای اهمیت راهبردی است؛ این پیروزی، چه تاثیری در سرنوشت جنگ سوریه خواهد داشت؟