سه شبه 30 بهمن 1397
مشاهده کلمات کلیدی : نظام لیبرال دمکراسی
صدای شکستن نظام لیبرال دمکراسی شنیده می‌شود

سردار نقدی در نشست خبری هفته بسیج:

صدای شکستن نظام لیبرال دمکراسی شنیده می‌شود

رییس سازمان بسیج مستضعفین در نشست خبری با اصحاب رسانه گفت: تمام نشانه هایی که در فروپاشی کمونیست شاهد بودیم را اینک در غرب مشاهده می کنیم و مردم مصمم تر از گذشته به دنبال تحقق دمکراسی واقعی در جهان هستند.