دو شنبه 2 مهر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : نظارت بهداشتی دامپزشکی قزوین
نظارت بر دام‌های قربانی در تاسوعا و عاشورای حسینی

توسط دامپزشکی قزوین صورت می‌گیرد؛

نظارت بر دام‌های قربانی در تاسوعا و عاشورای حسینی

نظارت بر دام‌های قربانی در تاسوعا و عاشورای حسینی توسط دامپزشکی قزوین صورت می‌گیرد.