پنج شنبه 2 اسفند 1397
مشاهده کلمات کلیدی : نظارت استصوابی
نظارت استصوابی جزء قانون اساسی کشوراست/ عده‌ای در تعیین صلاحیت‌ها اصل برائت و اصل شایستگی را با یکدیگر خِلط می‌کنند

قنبرلو کارشناس مسائل سیاسی در مصاحبه با صبح قزوین:

نظارت استصوابی جزء قانون اساسی کشوراست/ عده‌ای در تعیین صلاحیت‌ها اصل برائت و اصل شایستگی را با یکدیگر خِلط می‌کنند

کارشناس سیاسی گفت: اگر در تعیین صلاحیت‌ها مصلحت سنجی و بی دقتی انجام گیرد بهترین راه نفوذ در جایگاه‌های تصمیم گیر و تصمیم ساز کشور صورت گرفته است.

seperator
نفوذ ستیزی شورای نگهبان در سایۀ شارلاتانیزم انتخاباتی اصلاح طلبان

اجرای قدرتمند قانون اساسی

نفوذ ستیزی شورای نگهبان در سایۀ شارلاتانیزم انتخاباتی اصلاح طلبان

مواضع مجرمانۀ فاطمۀ هاشمی و تحریک افکار عمومی مبنی بر خیزش مردم پس از رد صلاحیت های گسترده حاکی از عمق فعالیت فتنه انگیزانه درمتن جریان های سیاسی اصلاحات و اعتدالیون می باشد که بر محور تنزل جایگاه رفیع شورای نگهبان و توهین و تضعیف قوانین آن است

seperator
این خانم شایستگی نمایندگی مجلس را دارد؟

یادداشت؛

این خانم شایستگی نمایندگی مجلس را دارد؟

پروانه سلحشوری خودش را شایسته نمایندگی مجلس نمی‌داند و معتقد است نظارت استصوابی شورای نگهبان باعث شده تا مردم به ناچار امثال او را انتخاب کنند و او جای افراد دیگر را که حق نمایندگی دارند، گرفته است.