شنبه 29 دی 1397
مشاهده کلمات کلیدی : نطق روحانی
 چرا روحانی تنها به یک فرمایش رهبری اشاره می‌کند؟

بررسی مختصر نطق‌های رئیس‌جمهور؛

چرا روحانی تنها به یک فرمایش رهبری اشاره می‌کند؟

سکوت رسانه‌ها در شرایط تنگنای اقتصادی که مردم منتظر شنیدن خبر و مطلبی درباره وضعیت اقتصاد کشور هستند آیا باعث تشویش بیشتر اذهان عموم نمی شود؟