جمعه 27 مهر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : نصیحت
نصیحت‌های جامعه روحانیت به حسن روحانی

کیهان نوشت:

نصیحت‌های جامعه روحانیت به حسن روحانی

عضو جامعه روحانیت می‌گوید اعضای این جامعه در دیدار با روحانی، او را نصیحت کردند.