سه شبه 30 بهمن 1397
مشاهده کلمات کلیدی : نشست سالانه گروهک منافقین
خبر ازدواج مریم رجوی با ترکی الفیصل رسمی شد

حاشیه های نشست سالانه گروهک منافقین؛

خبر ازدواج مریم رجوی با ترکی الفیصل رسمی شد

در مورد رسمی شدن خبر ازدواج مریم رجوی با ترکی فیصل ذکر این نکته خالی از لطف نیست که اولین بار خبر مربوط به ازدواج مریم رجوی با ترکی الفیصل در تیرماه سال ۱۳۹۵ منتشر شد .