شنبه 24 آذر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : نشست داووس
ترامپ; از همه می‌خواهم جلوی هسته‌ای شدن ایران را بگیرند

در نشست مجمع جهانی اقتصاد درداووس؛

ترامپ; از همه می‌خواهم جلوی هسته‌ای شدن ایران را بگیرند

رییس جمهور آمریکا در نشست مجمع جهانی اقتصاد در داووس از کشورهای جهان خواست جلوی هسته‌ای شدن ایران را بگیرند.