دو شنبه 1 بهمن 1397
مشاهده کلمات کلیدی : نشریه فرانسوی
نشریه فرانسوی; ایران آن چیزی نیست که بن‌سلمان و نشریات غربی می‌گویند

درباره اظهارات بن‌سلمان ولیعهد عربستان علیه مقامات جمهوری اسلامی ایران؛

نشریه فرانسوی; ایران آن چیزی نیست که بن‌سلمان و نشریات غربی می‌گویند

یک نشریه فرانسوی نوشت: ایران، آن چیزی نیست که روزنامه‌های غربی و اندیشکده‌های برگزارکننده نظرسنجی‌های بازاریابی انجام می‌دهند.