سه شبه 30 بهمن 1397
مشاهده کلمات کلیدی : نشریه حزب الله
دستور رهبر انقلاب به رئیس‌جمهور برای برخورد قاطع با متخلفین اقتصادی

انتشار برای اولین بار در نشریه خط حزب‌الله ؛

دستور رهبر انقلاب به رئیس‌جمهور برای برخورد قاطع با متخلفین اقتصادی

وقتی کسی تخلف می‌کند برخورد قاطع کنید. در همین شرکت‌های صوری‌ای که درست کردند و آمدند به‌عنوان اینها ارز گرفتند، دستگاه امنیتی باید دنبال کند، فعال باشد، اینها را شناسایی کند، برخورد کند.