شنبه 27 بهمن 1397
مشاهده کلمات کلیدی : نسل حضرت یوسف
چرا از نسل حضرت یوسف (ع) پیامبری برگزیده نشد؟

نکات قرآنی؛

چرا از نسل حضرت یوسف (ع) پیامبری برگزیده نشد؟

داستان زندگی و نبوت حضرت یوسف (ع) نیز همانند سایر ائمه و پیامبران، مملو از فراز و نشیب‌هایی است که هر انسانی را مبهوت و شیفته خود می‌کند.