یکشبه 30 دی 1397
مشاهده کلمات کلیدی : نسخه فارسی
چگونه "تلگرام" به مدد نسخه‌های فارسی از پنجره به کشور بازگشت!

پژوهشگر فضای مجازی تشریح کرد:

چگونه "تلگرام" به مدد نسخه‌های فارسی از پنجره به کشور بازگشت!

پژوهشگر فضای مجازی گفت: طبق دستور صریح آیات قرآن، هر فعالیتی که منجر به سلطه دشمن بر مسلمین شود، به شدت منع شده است اما متاسفانه تلگرامی که از در بیرون انداخته شد به واسطه همراهی جریانی خزنده در داخل کشور با نسخه‌های فارسی از پنجره به کشور باز گشت!