چهار شنبه 28 آذر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : نزار نجار
راهپیمایی "روز قدس" با حضور گسترده مردم قزوین آغاز شد

همزمان با ۹۰۰ شهر ایران اسلامی؛

راهپیمایی "روز قدس" با حضور گسترده مردم قزوین آغاز شد

همزمان با ۹۰۰ شهر ایران اسلامی راهپیمایی "روز قدس" با حضور گسترده مردم در شهرهای مختلف استان قزوین آغاز شد.