شنبه 28 مهر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : نرغ غیرقابل مصرف
کشف بیش از 4 تن مرغ غیرقابل مصرف در یک کشتارگاه‌

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان قزوین اعلام کرد:

کشف بیش از 4 تن مرغ غیرقابل مصرف در یک کشتارگاه‌

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان قزوین گفت: بیش از 4هزار کیلوگرم مرغ مشکوک به فساد در سردخانه کشتارگاه کشف که با توجه به دستورالعمل‌های دامپزشکی از محموله نمونه برداری شد