چهار شنبه 26 دی 1397
مشاهده کلمات کلیدی : نرخ عوارضی
عوارض آزادراه‎ها گران می‎شود

معاون ساخت آزادراه‌هاخبر داد:

عوارض آزادراه‎ها گران می‎شود

معاون ساخت آزادراه‌های شرکت ساخت و­توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور­ گفت: نیازمند ساخت ۵ هزار کیلومتر آزاد راه جدید هستیم که باید با اصلاح مدیریت ضمن حفظ سرمایه گذاران، نرخ عوارضی ها هم متناسب با خدمات به مردم باشد.