جمعه 27 مهر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : نرخ خرید کالا
کارت اعتباری مرابحه حلال یا ربا آلود؟

یادداشت اقتصادی؛

کارت اعتباری مرابحه حلال یا ربا آلود؟

در تیر ماه ۹۴ اعطای تسهیلات خرید کالا با نرخ ۱۸درصد در قالب کارت مرابحه آغاز شد. از لحاظ شرعی اگر مبلغ این کارتها در غیر از خرید کالا صرف شود شائبه ربا ایجاد می کند و بعضا دیده می شود مشتری و متصدی بانکها به این مسئله آگاهی ندارند.