پنج شنبه 4 بهمن 1397
مشاهده کلمات کلیدی : نذورات قربانی
جمع‌آوری بیش از دومیلیارد و 700 میلیون تومان نذورات قربانی

مدیرکل کمیته امداد استان قزوین خبرداد:

جمع‌آوری بیش از دومیلیارد و 700 میلیون تومان نذورات قربانی

مدیرکل کمیته امداد قزوین گفت: مردم قزوین تاکنون بیش از دومیلیارد و 700 میلیون تومان نذورات قربانی خود را به نیازمندان اهداء کرده اند که این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته 188 درصد رشد داشته است.