چهار شنبه 27 تیر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : ندبیروامید
چگونه کتابی از یک نویسنده صهیونیست از وزارت ارشاد مجوز انتشار گرفت؟

از تقبیح بازی با تیم های اسراییلی تا گسترش اندیشه‌های صهیونیستی با مجوز رسمی!

چگونه کتابی از یک نویسنده صهیونیست از وزارت ارشاد مجوز انتشار گرفت؟

چگونه می توان پذیرفت کتابی از یک نویسنده همجنسگرای اسراییلی، بدون هیچ گونه ممانعتی به راحتی از دولت تدبیر و امید مجوز انتشار بگیرد؟