شنبه 27 بهمن 1397
مشاهده کلمات کلیدی : ندامتگاه مرکزی قزوین
اعدام قاچاقچی شیشه در ندامتگاه مرکزی قزوین

دادستان قزوین خبرداد:

اعدام قاچاقچی شیشه در ندامتگاه مرکزی قزوین

دادستان قزوین بیان کرد: حکم صادره در خصوص متهم سحرگاه امروز در ندامتگاه مرکزی قزوین اجرا و این قاچاقچی مواد مخدر به دار مجازات آویخته شد.