یکشبه 6 اسفند 1396
مشاهده کلمات کلیدی : نخستین سامانه جامع گردشگری مجازی قزوین
نخستین سامانه جامع گردشگری مجازی قزوین راه اندازی شد

در نمایشگاه بین المللی گردشگری تهران؛

نخستین سامانه جامع گردشگری مجازی قزوین راه اندازی شد

نخستین سامانه جامع گردشگری مجازی استان قزوین در نمایشگاه بین المللی گردشگری تهران رونمایی شد.