دو شنبه 1 بهمن 1397
مشاهده کلمات کلیدی : نخاله های شهری
حاشیه اتوبان قزوین تهران باید از زباله و نخاله پاکسازی شود

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان:

حاشیه اتوبان قزوین تهران باید از زباله و نخاله پاکسازی شود

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قزوین خواستار پیگیری ادارات شهرستانی برای پاکسازی حاشیه اتوبان قزوین – تهران با حضور ارگان‌های ذیربط شد.