شنبه 1 اردیبهشت 1397
مشاهده کلمات کلیدی : نخ نما
هجمه سیاسی علیه سپاه نخ نما شده/ در عرصه سازندگی نگاه کاسب کارانه نداریم

سردار شریف:

هجمه سیاسی علیه سپاه نخ نما شده/ در عرصه سازندگی نگاه کاسب کارانه نداریم

مسئول روابط عمومی کل سپاه گفت: امروز به دلیل توان بازدارنده و اقتدار دفاعی ما که دوست و دشمن به آن اذعان دارند، هجمه‌ها به سپاه متوجه فعالیتهای عرصه سازندگی شده و با کلید واژه «ورود سپاه به عرصه اقتصادی» دنبال می‌شود.