شنبه 28 بهمن 1396
مشاهده کلمات کلیدی : ناو موشک انداز
 جدیدترین ناو موشک‌انداز ایرانی با نام "سپر" به نیروی دریایی ارتش ملحق شد + عکس

با حضور وزیر دفاع؛

جدیدترین ناو موشک‌انداز ایرانی با نام "سپر" به نیروی دریایی ارتش ملحق شد + عکس

جدیدترین ناو موشک‌انداز ایرانی با نام سپر به نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران ملحق شد.