سه شبه 10 اسفند 1395
مشاهده کلمات کلیدی : نامگذاری
تمام معابر و کوچه‌های شهر نامگذاری می‌شوند

عضو شورای شهر تاکستان:

تمام معابر و کوچه‌های شهر نامگذاری می‌شوند

عضو شورای شهر تاکستان با اشاره به نامگذاری معابر و کوچه های شهر گفت: با توجه به گذشت چندین ماه از اجرای این طرح شماری از تابلوهای جدید ساخته و نصب شده‌اند و شماری از آنها در دست ساخت است.

seperator
یکی از معابر مهم پایتخت به نام مرحوم هاشمی می‌شود

رئیس کمیسیون نامگذاری شورای شهر تهران خبرداد:

یکی از معابر مهم پایتخت به نام مرحوم هاشمی می‌شود

رئیس کمیسیون نامگذاری شورای شهر تهران، گفت: روش و قاعده شورا بر این است که وقتی چهره‌های سرشناس از دنیا می‌روند یک جا نمایی خوبی برای آنها در سطح شهر صورت بگیرد و قطعا آقای هاشمی هم از این قاعده مستثنی نیستند.