سه شبه 30 بهمن 1397
مشاهده کلمات کلیدی : نامه هاشمی
 پاسخی به ادعای تکراری درباره دستخط امام خمینی؛ از نهضت آزادی تا علی مطهری

گزارش؛

پاسخی به ادعای تکراری درباره دستخط امام خمینی؛ از نهضت آزادی تا علی مطهری

"علی مطهری" بر طبل ادعایی درباره نامه‌‌های امام در رابطه با نهضت آزادی و منتظری می‌کوبد که بارها توسط قوه قضائیه، موسسه تنظیم و نشر آثار امام (ره) و شخصیت‌های سیاسی رد شده است.