شنبه 29 دی 1397
مشاهده کلمات کلیدی : نامه انفصال از خدمت شهردار الوند
بدهی‌های شهرداری مانع انجام طرح‌های عمرانی است

عضو شورای شهر الوند:

بدهی‌های شهرداری مانع انجام طرح‌های عمرانی است

عضو شورای شهر الوند با بیان اینکه شهرداری باید پروژه‌ها را در فصل عمرانی به پایان برساند، افزود: بدهی‌های گذشته شهرداری ترمز چرخ عمرانی را کشیده است.