دو شنبه 1 بهمن 1397
مشاهده کلمات کلیدی : ناظم مدرسه معین
حکم ناظم مدرسه معین صادر شد

از سوی دادگاه؛

حکم ناظم مدرسه معین صادر شد

شعبه ۱۰۹۱ مجتمع قضایی ارشاد حکم ناظم مدرسه معین را صادر کرد.

seperator
آخرین اخبار از دادگاه تجدید نظر ناظم مدرسه معین

اسماعیلی خبر داد:

آخرین اخبار از دادگاه تجدید نظر ناظم مدرسه معین

رئیس دادگستری استان تهران از تشکیل دادگاه تجدیدنظر ناظم مدرسه معین در روز چهارشنبه (14 شهریور ماه) خبر داد.