شنبه 31 شهریور 1397
مشاهده کلمات کلیدی : ناشنوایان در قزوین
حس ترحم دیگران برایم قابل پذیرش نیست/ ناشنوایان تفریح مناسبی ندارند و اکثرا گرفتار اعتیاد می‌شوند

فرزند زوج ناشنوا:

حس ترحم دیگران برایم قابل پذیرش نیست/ ناشنوایان تفریح مناسبی ندارند و اکثرا گرفتار اعتیاد می‌شوند

فرزند زوج ناشنوا گفت: ناشنوایان تفریح مناسبی ندارند و همین مسئله باعث می‌شود در دوره‌ همی‌های خود به هرگونه مواد مخدر روی بیاورند و گرفتار اعتیاد شوند.